Projecten

Terberg Benschop Waterstof Yard Trekker YT203-H2

Projectomschrijving

Terberg Benschop B.V. en zepp.solutions B.V. werken samen aan de ontwikkeling van een waterstof-aangedreven yard trekker, de YT203-H2.

Deze samenwerking is gericht op het ontwikkelen, testen en demonstreren van een yard trekker met waterstof-brandstofcellen. Deze trekker is geoptimaliseerd voor gebruik in de zware omstandigheden waaronder de conventionele Terberg-trekkers ook worden ingezet. De specificaties van de YT203-H2 voldoen aan alle operationele eisen voor toepassingen in de logistiek, distributie en havens. Het product zal, na een testfase met het proof of concept, seriematig geproduceerd en wereldwijd vermarkt worden via het Terberg distributeursnetwerk.

Rol van zepp.solutions

Zepp.solutions is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van de op maat gemaakte waterstof-elektrische aandrijflijn en de integratie hiervan in het voertuig.

Resultaat van het project

De testfase van het voertuig is in oktober 2020 van start gegaan in de haven van Rotterdam, waar het voertuig meedraait in de dagelijkse operaties om een breed scala aan data te verzamelen.

Dit project wordt ondersteund door de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in transport (DKTI) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuws

28/10/2020 – Eerste waterstof-aangedreven terminal trekker in actie in haven van Rotterdam

Watertaxi Rotterdam

Projectomschrijving

In 2021 kunnen de eerste passagiers gebruikmaken van een Rotterdamse watertaxi op waterstof. Dit wordt de eerste keer ter wereld dat een commercieel schip op deze schaal uitsluitend gebruik zal maken van deze emissieloze brandstof. De watertaxi op waterstof wordt ontwikkeld door het SWIM-consortium.

Het op brandstofcellen gebaseerde systeem wordt ontwikkeld en vervolgens geïntegreerd in de watertaxi. Daarnaast zal de efficiëntie van het schip worden geoptimaliseerd om volledig te profiteren van de voordelen die een elektrische aandrijving door brandstofcellen biedt. Het doel van het project is om de prestaties van het schip de prestaties van vergelijkbare schepen te laten evenaren of overtreffen, zodat de waterstof-watertaxi volledig kan worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. 

Rol van zepp.solutions

Zepp.solutions is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van de op maat gemaakte waterstof-elektrische aandrijflijn en het waterstofopslagsysteem aan boord.

Resultaat van het project

Het eerste voertuig is naar verwachting klaar voor levering in de tweede helft van 2021. 

Watertaxi that will be fitted with zepp.solutions hydrogen fuel cell system

ISHY - Implementation of Ship Hybridisation

Projectomschrijving

Dit is een project in het kader van het Europese Interreg 2 Zeeën programma, met als algemene doelstelling het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Binnen deze algemene doelstelling richt het ISHY project zich op de verduurzaming van havens en schepen.

De scheepvaartindustrie en -leveranciers moeten investeren in oplossingen voor koolstofarme aandrijving, maar lopen tegen een aantal zaken aan, waaronder:

  • Schepen hebben een lange operationele levensduur (30-40 jaar), het duurt dus lang voordat nieuwe technologieën zichtbaar zijn in de operationele vloot.
  • Het aantal nieuwe schepen dat ieder jaar gebouwd wordt is laag, dus het is lastig voor scheepsbouwers om investeringen in innovatieve technologie terug te verdienen.
  • Er is binnen de sector nog weinig kennis over en vertrouwen in de effectiviteit van alternatieve aandrijftechnologieen.
  • De infrastructuur in havens voor alternatieve brandstoffen is beperkt.
  • Het is nog niet helder hoe regelgeving, veiligheidseisen en certificering zullen worden vormgegeven.
  • Marktcontrole door olie- en gasbedrijven biedt bescherming voor aandrijftechnologieën gebaseerd op traditionele brandstoffen.

Om deze barrières te overwinnen, zijn de uitdagingen voor dit project:

  • Om de effectiviteit van emissiearme aandrijftechnologieen te demonstreren in verschillende scheepstypen.
  • Om de haalbaarheid van waterstof-bunkerfaciliteiten in havens te demonstreren.
  • Om instrumenten / methoden te ontwikkelen die de overgang naar koolstofarme aandrijfsystemen voor schepen demonstreren en ondersteunen.

Doel

Het algemene doel van dit project is het demonstreren, testen en valideren van technische instrumenten en businessmodellen voor het implementeren van hybride- en waterstof-brandstofceltechnologie in schepen en havens. De haalbaarheid van deze technologieën wordt gedemonstreerd door het inbouwen in bestaande schepen, verschillende soorten nieuwbouwschepen en in bunkerfaciliteiten in havens. Hiermee wordt de kans op de implementatie van deze koolstofarme of -vrije technologie in deze sector met veel potentiële impact gemaximaliseerd.

Rol van zepp.solutions

Zepp.solutions is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een voor maritieme toepassingen geschikte brandstofcelmodule die zal worden gebruikt in verschillende demonstratieschepen.

Resultaat van het project

Afronding van dit project is gepland in de tweede helft van 2022.