CAREERS

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Join us at Offshore Energy Exhibition & Conference | November 30 10:00 - 14:00 | Booth 1.647 | Click for info & tickets

ISHY Implementation of Ship Hybridisation

Het ontwikkelen, produceren en testen van een maritiem brandstofcelsystem dat gebruikt zal worden in diverse demonstratieschepen.

Dit is een project in het kader van het Europese Interreg 2 Zeeën programma, met als algemene doelstelling het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Binnen deze algemene doelstelling richt het ISHY project zich op de verduurzaming van havens en schepen.

De scheepvaartindustrie en -leveranciers moeten investeren in oplossingen voor koolstofarme aandrijving, maar lopen tegen een aantal zaken aan, waaronder:

  • Schepen hebben een lange operationele levensduur (30-40 jaar), het duurt dus lang voordat nieuwe technologieën zichtbaar zijn in de operationele vloot.
  • Het aantal nieuwe schepen dat ieder jaar gebouwd wordt is laag, dus het is lastig voor scheepsbouwers om investeringen in innovatieve technologie terug te verdienen.
  • Er is binnen de sector nog weinig kennis over en vertrouwen in de effectiviteit van alternatieve aandrijftechnologieen.
  • De infrastructuur in havens voor alternatieve brandstoffen is beperkt.
  • Het is nog niet helder hoe regelgeving, veiligheidseisen en certificering zullen worden vormgegeven.
  • Marktcontrole door olie- en gasbedrijven biedt bescherming voor aandrijftechnologieën gebaseerd op traditionele brandstoffen.


Om deze barrières te overwinnen, zijn de uitdagingen voor dit project:

  • Om de effectiviteit van emissiearme aandrijftechnologieen te demonstreren in verschillende scheepstypen.
  • Om de haalbaarheid van waterstof-bunkerfaciliteiten in havens te demonstreren.
  • Om instrumenten / methoden te ontwikkelen die de overgang naar koolstofarme aandrijfsystemen voor schepen demonstreren en ondersteunen.

Doel

Het algemene doel van dit project is het demonstreren, testen en valideren van technische instrumenten en businessmodellen voor het implementeren van hybride- en waterstof-brandstofceltechnologie in schepen en havens. De haalbaarheid van deze technologieën wordt gedemonstreerd door het inbouwen in bestaande schepen, verschillende soorten nieuwbouwschepen en in bunkerfaciliteiten in havens. Hiermee wordt de kans op de implementatie van deze koolstofarme of -vrije technologie in deze sector met veel potentiële impact gemaximaliseerd.

Rol van zepp.solutions

Zepp.solutions is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een maritiem brandstofcelsysteem dat gebruikt zal worden in diverse demonstratieschepen.

Resultaat van het project

Afronding van dit project is gepland in de tweede helft van 2022.

Nieuws over dit project